- On the edge-
Frå "On the Edge" også kalla "På eggen" kor Obrestad fyr var med i 2008-prosjektet saman med 5 andre fyr.
Christian Sunde står bak uftominga av plasthovuda som er laga av brukte plastkanner og lys om kjem frå to vindmøller.. Det var 360 plasthovud som stod plasserte og det var 8.og 9.klassar frå Hå kommune som har stått for produksjonen av hovuda.