~ Skodda er kjøleg, mystisk og vakker~~
Ulike stemningar med skodda og lyset.