Nellikfamilien
Navnet ''arve'' blir brukt om små og grøne urter i nellikfamilienmed grøne eller kvitaktige blomar utan hensyn til slektskapet elles.