- Med hjarta på same staden -
Denne windowsmarka vil eg følga gjennom ulike årstider.